กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการทำความสะอาด แบ่งปันสุขผู้สูงวัย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการทำความสะอาด  แบ่งปันสุขผู้สูงวัย  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
สอบถาม