กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีถวายสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีถวายสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 
ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562  ณ ศาลากองอำนวยการ  องค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม