กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สอบถาม