กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
สอบถาม