อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 โดยได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์