กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ขั้น 5 ส่วนต่อเติมศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สอบถาม