อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-04-24]อบจ.แฟร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพ พื้นบ้านซึ่งทางรัฐบาล
ได้เคยให้ความสำคัญ จนก่อเกิด สินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยภูมิปัญญา ของชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจัดงาน อบจ.แฟร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคนกลาง ที่จัดให้ผู้ซื้อสินค้า และผู้ขายสินค้า
มาพบกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ โดยในพิธี นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯเป็นตัวแทนกล่าวรายงาน ต่อ ฯพณฯไชยยศ สะสมทรัพย์ ประธานในพิธีเปิด
ซึ่งงานนี้จัดระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2552 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี นครปฐม