อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-06-18]มอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม CAI

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม CAI วันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานในการมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาต่างๆในเขตจังหวัดนครปฐมดังนี้
 
เขต 1 
อำเภอเมืองนครปฐม 18 โรงเรียน จำนวน 90 เครื่อง
อำเภอกำแพงแสน 6 โรงเรียน จำนวน 30 เครื่อง
อำเภอดอนตูม 2 โรงเรียน จำนวน 10 เครื่อง
รวม 26 โรงเรียน จำนวน 130 เครื่อง
 
เขต 2 
อำเภอนครชัยศรี 14 โรงเรียน จำนวน 70 เครื่อง 
อำเภอเมืองสามพราน 5 โรงเรียน จำนวน 30 เครื่อง 
อำเภอเมืองนครปฐม 5 โรงเรียน จำนวน 27 เครื่อง
อำเภอเมืองพุทธมณฑล 2 โรงเรียน จำนวน 10 เครื่อง
รวม 26 โรงเรียน จำนวน 137 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น 52 โรงเรียน จำนวน 267 เครื่อง
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ข้าราชการ และผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมหน้า โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จำนวนเงิน 20,000,000 บาท