อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-06-29]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชมรมผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชมรมผู้สูงอายุ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒โดยมี นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒