กิจกรรม
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัด อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการโครงการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน

โดยได้มีการดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 โดยวันนี้เป็นการฝึกอบรมการร้อยพวงมาลัยด้วยดอกกล้วยไม้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จำนวน 80 ท่าน โดย อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวน 55,230 บาท

สอบถาม