กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สอบถาม