กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ เข้าแสดงความยินดี และปรึกษาการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการจังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ เข้าแสดงความยินดี และปรึกษาการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการจังหวัดนครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอบถาม