กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สอบถาม