อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-10-30]องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๓ ประกอบด้วย
๑.โครงการจัดงานงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดหนองเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม เป็นเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดงานงานประเพณีลอยกระทง บริเวณริมคลองธรรมชาติหน้าวัดตาก้อง หมู่ที่๗ ต.ตาก้อง อำเภอเมือนครปฐม เป็นเงินงบประมาณ ๙๕,๖๐๐ บาท
๓.โครงการจัดงานงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดลาดสะแก ตำบลดอนตูมเป็นเงินงบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท
๔.โครงการจัดงานงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดประชราษฎร์
หมู่ที่ ๕ ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน เป็นเงินงประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายพเยาว์เนียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานมอบถ้วยทีใช้ในกิจกรรมลอยกระทง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒