กระดานสนทนา

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์   2021-06-12 - เวลา 03:59:46
นครปฐมมีผู้ติดโควิดจำนวนมาก ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศมาตลอด แต่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาน้อยมาก จนมีผู้ถูกเลื่อนการฉีดตกค้างอยู่มาก ทางอบจ.มีแนวทางเรียกร้องวัคซีนมาเพิ่มอย่างไร หรือจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเหมือน อบจ.หลายแห่งกระทำอยู่?
วัชณิดา
2021-07-17 - เวลา 14:41:08
ขอสอบถามค่ะ ตามที่ได้มีเอกสารให้อบจ จังหวัดทำการจองวัคซีนโมเดอร์นา แล้วถ้าต้องการจองวัคซีนให้กับพ่อและแม่อายุ 60 กับ 66 พอมีโอกาสจองได้มั้ยคะ
ชลธิชา
2021-07-21 - เวลา 23:00:03
ขอสอบถาม วัคซีนซิโนฟาร์มของจังหวัด คาดการณ์ว่าจะเปิดเมื่อไหร่คะ พอดีเห็นจังหวัดสมุทรปราการเปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ
ลักษมี
2021-07-27 - เวลา 21:02:18
วัคซีนซิโนฟาร์มเปิดลงทะเบียนไปหรือยังคะ เห็น อบจ.สมุทรสาคร เปิดลงทะเบียนไปหลายวันแล้วน่ะค่ะ อบจ.นครปฐม อ่านในประชาสัมพันธ์แล้วแจ้งไม่ชัดเจน
รุ่งทิวา
2021-07-28 - เวลา 08:57:47
วัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรกสำหรับคนพิการ เปิดให้ลงทะเบียนหรือยังค่ะ อ่านในข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว แจ้งไม่ชัดเจนค่ะ เนื่องจากเห็นหลายๆจังหวัดเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
ธนากร
2021-11-16 - เวลา 09:23:55
ตามรายชื่อ 36 จังหวัด มีนครปฐมอยู่ใน นั้น จะทำจัดสรร วัคซีนโมเดอร์นา ให้เมื่อไหร่ครับ
รายละเอียด
ชื่อ
หมายเหตุ
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
    ย้อนกลับ
สอบถาม