ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม

ในการนี้ จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ประกอบด้วย

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จำนวน 99 รูป เวลา 07.30 น. ณ ศาลากองอำนวยการและบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์

2. พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์

3. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.19 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์

สอบถาม