ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อประกอบอาชีพ หลักสูตร "การขายของออนไลน์และการตลาดออนไลน์"

เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร "การขายของออนไลน์และการตลาดออนไลน์"

ระยะเวลาในการฝึกอบรม : จำนวน 2 วัน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : รุ่นละ 50 คน

- สมัครด้วยการลงทะเบียนระบบออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม https://www.nkppao.go.th/index.php
- หรือผ่าน กูเกิลแพลตฟอร์ม (Google Platform)
- หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)
- สมัครด้วยตนเองที่ สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3496-0807


*** สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***


สอบถาม