ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 ส.ค. 62