ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ลงนามแล้ว กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ลงวันที่ 6 มกราคม 2563