ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาสาสมัครผู้สนใจ และมีเครื่องมือ (จักรเย็บผ้า)ที่พร้อมในการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า