ข่าวประชาสัมพันธ์

01.06.2020 จังหวัดนครปฐม ออกคำสั่งให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม