ข่าวประชาสัมพันธ์

02.06.2020ภาพรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563