ข่าวประชาสัมพันธ์

12.06.2020คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา สามารถขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค.63

</div></div><div><div class=