ข่าวประชาสัมพันธ์

12.06.2020สถานการณ์โควิด-19 ในอาเซียน และทั่วโลก ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563