ข่าวประชาสัมพันธ์

15.06.2020จ.นครปฐมเปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตามความสมัครใจและความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป