ข่าวประชาสัมพันธ์

17.06.2020ครม.อนุมัติแล้ว! เงินเยียวยา 3,000 บาท ให้กลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านคน

ครม.อนุมัติแล้ว! เงินเยียวยา 3,000 บาท แจกกลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านคน (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 1,000 บาท นาน 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.2563 (ยังไม่กำหนดวันโอนเงิน)