ข่าวประชาสัมพันธ์

23.06.2020กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน

***กระทรวงศึกษาธิการ***
แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน
เดิม วันที่ 16 พ.ค. - 10 ต.ค. และ 1 พ.ย.- 31 มี.ค. = 200 วัน
ใหม่ วันที่ 1 ก.ค. - 14 พ.ย. และ 1 ธ.ค. - 10 เม.ย. = 180 วัน