ข่าวประชาสัมพันธ์

24.06.2020กรมควบคุมโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพียงแค่ถามคำถามผ่าน Messenger Chat Bot (แชทบอท) “คุณ หมอ OK”

กรมควบคุมโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพียงแค่ถามคำถามผ่าน Messenger Chat Bot (แชทบอท) “คุณ หมอ OK”