ข่าวประชาสัมพันธ์

24.06.2020กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน ในรูปแบบใหม่ “New Normal”

กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน ในรูปแบบใหม่ “New Normal”
ประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th/

** เริ่มวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากนั้น จะขยายผลการดำเนินการจนครบทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ได้แก่ งานบริการต่าง ๆ ดังนี้

1️⃣งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ

2️⃣การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร