ข่าวประชาสัมพันธ์

08.07.2020จัดโปรโมชั่น ลด 50%บัตรเข้าชมสวนสัตว์ 6 แห่ง ทั่วประเทศ

จัดโปรโมชั่น ลด 50%บัตรเข้าชมสวนสัตว์ 6 แห่ง ทั่วประเทศ
         นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.)​ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอชวนเที่ยวชมสวนสัตว์ทั่วประเทศ 6 แห่ง ด้วยการจัดโปรโมชั่นส่วนลดค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์ 50% ตั้งแต่วันนี้ ไปจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
**เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ “Zoo New Normal”
**จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 2,000 คน
**
จำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ออนไลน์ E-Ticket
**จองบัตรเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่นของสวนสัตว์ www.eventpop.me
สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทร. 038-318-444
สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. 053-221-179
สวนสัตว์นครราชสีมา โทร. 083-372-0404
สวนสัตว์สงขลา โทร. 074-598-555
สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร. 045-252-761
สวนสัตว์ขอนแก่น โทร. 086-455-6341