ข่าวประชาสัมพันธ์

13.07.2020 สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 12,842,036 ราย
อาการรุนแรง 58,832 ราย
รักษาหายแล้ว 7,478,180 ราย
เสียชีวิต 567,649 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 3,355,646 ราย
2. บราซิล จำนวน 1,840,812 ราย
3. อินเดีย จำนวน 850,358 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 720,547 ราย
5. เปรู จำนวน 322,710 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 100 จำนวน 3,217 ราย