ข่าวประชาสัมพันธ์

14.07.2020มิจฉาชีพหลอกทำใบอนุญาตขับรถ สูญเสียทั้งเงินและเอกสารสำคัญ

    กรมการขนส่งทางบกเตือนอันตรายจากมิจฉาชีพหลอกทำใบอนุญาตขับรถ สูญเสียทั้งเงินและเอกสารสำคัญ ได้ใบอนุญาตขับรถปลอม หากนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย
                    
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รับแจ้งว่า มีมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถจัดหาใบอนุญาตขับรถปลอมให้ประชาชนได้โดยไม่ต้องทดสอบ และได้รวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพดังกล่าวแล้ว ซึ่งการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ขบ. กำหนดไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ต้องผ่านการอบรม ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถด้วยตนเองทุกขั้นตอน ไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดนอกจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด หากมีผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการแทนหรือแอบอ้างว่าสามารถทำใบอนุญาตขับรถให้ได้ โดยไม่ต้องติดต่อด้วยตนเองและไม่ต้องผ่านการทดสอบ ผู้ที่หลงเชื่อจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินและเอกสารสำคัญ เมื่อจ่ายเงินไปแล้วมิจฉาชีพมักเงียบหาย ส่วนบัตรประจำตัวประชาชนอาจถูกนำไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย นำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือได้ใบอนุญาตขับรถปลอม ไม่ได้ออกโดย ขบ. ซึ่งหากนำใบอนุญาตขับรถปลอมไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอม ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดย ขบ. ในปัจจุบันมีรูปแบบเป็นสมาร์ทการ์ด (Smart card) ตัวบัตรเคลือบด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม มีแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) ป้องกันการปลอมแปลง และมีเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
                       ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทั้งการขอใหม่และการต่ออายุ ขบ. มีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันที่ และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง และสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อนำผลผ่านการอบรมไปติดต่อที่สำนักงาน ประกอบด้วย การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี (รถยนต์ รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือรถแท็กซี่ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการติดต่อ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาด หากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที หรือสายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก กระทรวงคมนาคม