ข่าวประชาสัมพันธ์

29.07.2020 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ถนนเพชรเกษม กม.๔๐ + ๘๐๐
(ฝั่งขาเข้านครปฐม)  ตำบลท่าตำหนัก  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.