ข่าวประชาสัมพันธ์

3.08.2020 อัพเดต โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

อัพเดต โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
วันที่ 1 สิงหาคม 2563
1. ลงทะเบียนรวม 4.70 ล้านคน
2. ลงทะเบียนสำเร็จ 4.46 ล้านคน
3. จองโรงแรม 334,712 ห้อง
4. จ่ายเงินจองเรียบร้อย 330,054 ห้อง
5. check in แล้ว 74,128 ห้อง
6. check out แล้ว 60,862 ห้อง
ผู้ประกอบการประสงค์เข้าร่วมโครงการ
1. โรงแรมและโฮมสเตย์ 7,656 แห่ง
2. ร้านอาหาร 60,815 ร้าน
3. สถานที่ท่องเที่ยว 1,641 แห่ง