ข่าวประชาสัมพันธ์

4.08.2020 ฉบับที่ 78/2563 มาตรการผ่อนคลาย

ฉบับที่ 78/2563 มาตรการผ่อนคลาย สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล หรือเครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน