ข่าวประชาสัมพันธ์

4.08.2020ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 77/2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 77/2563
มาตรการผ่อนคลาย การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์