ข่าวประชาสัมพันธ์

11.09.2020 รัฐบาลย้ำ‼️ เร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทยใช้เร็วที่สุด

 รัฐบาลย้ำ เร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทยใช้เร็วที่สุด...พร้อมจัดงบกว่า 1,000 ล้านบาทให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการที่ประเทศไทยจะพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด โดยได้อนุมัติงบประมาณในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนาและหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ

** อนุมัติงบประมาณวงเงิน 883 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในการที่คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทันทีเป็นเวลา 14 วัน


** งบประมาณทั้ง 2 ส่วน ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ได้เป็นอย่างดี และจะเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อให้คนไทยได้ใช้โดยเร็วที่สุด