ข่าวประชาสัมพันธ์

23.09.2020ครม. เห็นชอบวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2 ช่วง

ครม. เห็นชอบวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 : เดือน พ.ย. 63 - วันที่ 19 - 20 พ.ย. 63
ช่วงที่ 2 : เดือน ธ.ค. 63 - เปลี่ยนแปลงวันหยุดของวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ) ย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. แทน เพื่อจะได้หยุดยาว 4 วัน คือวันที่ 10 - 13 ธ.ค. 63
เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน