ข่าวประชาสัมพันธ์

8.10.2020กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563

กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
กิจกรรม
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม

เวลา 08.15 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอความร่วมมือ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนีถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในวันดังกล่าว พร้อมเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน