ข่าวประชาสัมพันธ์

12.10.2020วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
เป็นคนไทย  1 ราย สัญชาติญี่ปุ่น 1 ราย
ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
 ซูดานใต้ 1 ราย
 ญี่ปุ่น 1 ราย
เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(State Quarantine , Alternative State Quarantine)