ข่าวประชาสัมพันธ์

20.10.63ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำวันที่ 19-26 ต.ค.2563

ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำวันที่ 19-26 ต.ค.2563
สอบถามโทร.090 090 7328
** รับประทานอาหารให้ครบมื้อก่อนบริจาค


** พักผ่อนให้เพียงพอ
** สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
#กรุณานำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่บริจาคโลหิต
ที่มา: ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี