ข่าวประชาสัมพันธ์

20.10.2020สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,700 ราย
 หายป่วยแล้ว 3,491 ราย
 เสียชีวิตสะสม 59 ราย