ข่าวประชาสัมพันธ์
26.10.2020 รัฐจ่ายครึ่ง เราจ่ายครึ่ง" โครงการคนละครึ่ง ยังลงทะเบียนได้อีกกว่า 2 ล้านสิทธิ
รับสิทธิวันละ 150 บาท 3,000 บาทตลอดโครงการ ล่าสุดวันนี้ (25 ต.ค. 63) ยังเหลือ 2 ล้านกว่าสิทธิ

ลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง .com https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/
***
คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
***เริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก

***สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทุกวันเวลา 06.00 - 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น.

@@ วิธีการใช้จ่ายกับร้านค้า@@
สามารถเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านไปยังแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องโอนครั้งเดียว 3,000 บาท เช่น
1. หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท ท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท
2. หากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท
 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144

สอบถาม