ข่าวประชาสัมพันธ์
26.10.2020 จ่ายเบี้ยเพิ่ม 200 บาทสำหรับผู้พิการ 24 ต.ค. นี้
***ข่าวดี! ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน โดยรอบแรกจ่ายเพิ่มให้กับพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งรอบต่อไปจะดำเนินการจ่ายเพิ่มให้กับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกัน
***ล่าสุดกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 24 ต.ค. 63 ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการจำเป็นของผู้พิการ นอกจากนี้ การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนด (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ
สอบถาม