ข่าวประชาสัมพันธ์

28.10.2020 สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ และนายก อบจ.ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม