ข่าวประชาสัมพันธ์
28.10.2020 ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม พร้อมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐม พร้อมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 

***เข้าคูหา กา x 2 ใบ***

สอบถาม