ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ ในวันอาทิตย์ที่  20  ธันวาคม  เวลา 08.00 – 17.00 น.
*** เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ***
สอบถาม