ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการสายด่วน 1444
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งข้อมูลที่ประชาชนสนใจในวันถัดไป โดยสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์ หรือ ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นเพื่อให้ได้รับข้อมูล นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”
สอบถาม