ข่าวประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”แจ้งเบาะแสะการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”
แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนประชาชนที่พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสะการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Apple Store หรือ Play Store ซึ่งผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ
สอบถาม