ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กกต.อบจ.นครปฐม เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (แก้ไขและเพิ่มเติม) โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางลิงค์ด้านล่าง หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านบนนี้
สอบถาม